Sistemske KONSTALACIJE

Sistemske porodične konstelacije su terapijska tehnika koja se koristi kao vid podrške u raznim situacijama, posebno u porodičnim odnosima i međuljudskim problemima.

Ova tehnika potiče iz oblasti sistemske porodične terapije.

PRIJAVI SE

Sistemske porodične konstelacije koriste se za identifikovanje nesvjesnih dinamika koje utiču na odnose u porodici i među ljudima, a zatim ih tretiraju kroz simbolično predstavljanje odnosa i dinamika u grupnom okruženju.

Na konstelacijama se obično okuplja grupa ljudi koja predstavlja porodicu ili sistem u kojem se nalazi osoba koja ima problem. Osoba koja želi da riješi svoj problem bira ljude iz grupe da predstavljaju članove porodice i međuljudske odnose. Oni se potom postavljaju u prostoru i komuniciraju jedni s drugima kroz pokrete, riječi i osjećaje.

Kroz ovu simboličnu predstavu porodičnih odnosa, osoba koja ima problem može vidjeti kako su odnosi i dinamike među članovima porodice povezani s njenim problemom. Konstelacije omogućavaju osobi da vidi svoj problem iz drugačije perspektive i da se udalji od njega kako bi pronašla rješenje.

Sistemske porodične konstelacije su vrlo efikasan i holistički pristup u razumijevanju međuljudskih odnosa i u rješavanju problema u porodici i drugim sistemima. Mnogi ljudi su pronašli olakšanje i rješenja za svoje probleme kroz ovu terapijsku tehniku.

Sistemske konstelacije rad sa lutkicama

Sistemske konstelacije su terapijska tehnika koja se fokusira na pronalaženje i rješavanje nevidljivih dinamika unutar porodice, organizacije ili drugog sistema. Ova tehnika koristi postavljanje ljudi ili predmeta u prostoru kako bi se predstavile odnose i dinamike unutar sistema.

Međutim, postoje i varijacije ove tehnike koje koriste lutkice umjesto ljudi. Ova tehnika se obično naziva rad sa lutkicama ili sistemskim lutkama.

U ovom vidu rada, klijent može odabrati lutkicu koja predstavlja sebe ili neku drugu osobu unutar sistema. Lutkice se postavljaju u određene pozicije koje predstavljaju dinamiku odnosa unutar sistema. Kroz postavljanje lutkica i komunikaciju s njima, klijent može dobiti uvid u dinamiku sistema i pronaći načine za rješavanje problema.

Sistemske konstelacije sa lutkicama su često korištene kod djece, jer im omogućuju da se izraze i rade na svojim problemima na način koji je prilagođen njihovom uzrastu. Međutim, ova tehnika može biti korisna i za odrasle koji žele da rade na svojim odnosima ili dinamici u organizacijama.

Šta sve može da se riješi sistemskim konstelacijama

Sistemske konstelacije su metoda koja se može primijeniti u različitim oblastima života. Neki od problema koji se mogu riješiti ovom metodom su:

Problemi u porodici: Konstelacije se mogu koristiti za razumijevanje i rješavanje porodičnih problema, kao što su nesporazumi između partnera, problema u odnosu sa djecom, neslaganja sa roditeljima i sl.

Problemi u poslu: Sistemske konstelacije se mogu koristiti za rješavanje problema na poslu, kao što su loši međuljudski odnosi, konflikti sa kolegama ili nadređenima, problemi sa motivacijom i sl.

Problemi sa zdravljem: Konstelacije se mogu koristiti kao podrška u procesu liječenja, kao i za razumijevanje uzroka problema sa zdravljem.

Problemi u vezi sa novcem: Konstelacije se mogu koristiti za razumijevanje i rješavanje finansijskih problema, kao što su problemi sa upravljanjem novcem, problemi u poslovanju, teškoće u zapošljavanju i sl.

Problemi u vezi sa životnim izborima: Konstelacije se mogu koristiti za razumijevanje i rješavanje dilema u vezi sa životnim izborima, kao što su pitanja vezana za karijeru, brak, roditeljstvo i sl.

Sistemske konstelacije se, dakle, mogu primijeniti u svim oblastima života u kojima postoje problemi ili teškoće. Međutim, važno je napomenuti da ova metoda ne predstavlja zamjenu za stručnu pomoć, već samo podršku u rješavanju problema.

Atmosfera

u NLP prostorijama...