Prodajne vještine

Bez dobrih prodajnih vještina, kompanije ne bi mogle da prodaju svoje proizvode i usluge, a to bi značilo ne samo manje prihode i manji rast, već i nemogućnost opstanka.

PRIJAVI SE

Ali šta kad zaposleni kažu da ne vole prodaju?

Upravo ovdje dolazi do izražaja važnost NLP treninga za prodaju.NLP je metodologija koja se koristi za razvijanje različitih vještina, uključujući i prodajne vještine. NLP treninzi za prodaju pomažu zaposlenima da razviju samopouzdanje, da se bolje razumiju sa kupcima i da se lakše nose sa cjelokupnim procesom prodaje, uključujući i odbijanje.

Kako NLP pomaže u prodaji?

NLP se fokusira na razumijevanje kako ljudi misle, kako se ponašaju i kako komuniciraju. Upravo to su ključne stvari u prodaji. Razumijevanje mentalnih procesa potencijalnog kupca, a onda čin prodaje dođe kao priznanje, prethodnog uspješnog procesa.

NLP treninzi za prodaju pomažu zaposlenima kako da se prilagode različitim tipovima klijenata, kako da koriste različite tehnike prodaje i kako da prave bolje prodajne prezentacije.

NLP treninzi za prodaju mogu pomoći zaposlenima da:

Razviju sposobnost slušanja i postavljanja pravih pitanja kako bi bolje razumjeli potrebe klijenata

Razviju samopouzdanje i sigurnost u sebe kako bi se lakše nosili sa odbijanjem

Uspostave bolju komunikaciju sa klijentima kako bi postigli više prodaje

Razviju sposobnost prepoznavanja neuspjeha u prodaji i nauče kako da se prilagode kako bi postigli bolje rezultate

Uz pomoć NLP tehnika, zaposleni su postali bolji prodavci, stekli samopouzdanje i osjećaj zadovoljstva u radu.

Primjeri kompanija koje su uložile u NLP treninge za prodaju pokazuju značajan porast prodaje i bolje angažovanje zaposlenih u prodajnom timu.

Atmosfera

u NLP prostorijama...