NLP MASTER

Ako čitate ovo, čestitamo jer NLP Master nije za svakoga.

Pored toga što je neophodno da ste završili NLP practitioner, neohodno je i da ste i mentalno spremni za master promjene i MASTER ŽIVOT. Na NLP Practitioneru usvajamo osnovne principe, tehnike i postavljamo ciljeve. Cilj Mastera je da živimo NLP principe, tehnike koristimo automatski i da pozitivno utičemo na sopstveni ali i na prosperitet, ljudi oko nas.

PRIJAVI SE

Šta dobijate NLP Master edukacijom

Trajno automatizujete sadržaje sa NLP Practitionera.

Vještinu upravljanja promjenama: svojim ličnim, promjenama u porodici,
timu ili u firmi.

Sa lakoćom prepoznajete svoja ograničavajuća uvjerenja i transformišeteu podržavajuća.

Prevazilazite izuzetno teške i problematične situacije.

Vješto pregovarate na ekspertskom nivou - učite veoma uvjerljive govorne obrasce.

Integrišete viziju i ciljeve - svoje lične, tima kojim rukovodite, firme, porodice…

Vodite efikasne sastanke, prezentacije.

Reprogramirate utiske i iskustva iz lične istorije koji vas sputavaju i sabotiraju.

Osvijestite značaj i uslovljenost emocija i zdravstvenog stanja.

Rješavate lične konflikte, konflikte u timu i u okruženju.

Kreirate svoj NLP stil.

Šta učite na NLP MASTER-u

Master ciljevi.

Timeline - nalaženje resursa i njihova upotreba tamo gdje su potrebni.

Vrijednosti i vrjednosni sistemi - prepoznavanje i mijenjanje hijerarhije vrijednosti.

Advanced Submodalities.

Terapeutske tehnike i modeli promjene.

Identity Compass - Profiling Assessment.

Meta-programi u praksi – kreirajte intervju i nađite saradnike po mjeri.

Sleight of Mouth Patterns.

Kreiranje i upotreba metafora u komunikaciji.

Integrativni NLP modeli: Jungle-Gym, S.C.O.R.E., ...

Modelovanje - učiti i „skidati“ od genijalaca.

NLP Master se sastoji od:

10 modula

192 sati treninga - 4 dana više od standarda IANLP

Master - projekta - krunišete stečeno znanje direktnom primjenom u praksi

Dodatnih termina za vježbe po grupama i razmjenu o projektima

certifikat IANLP - internacionalnog karaktera i priznanja

Master aksiomii ciljevi
1.
modul
  • Produbljivanju već naučenog, stvaranje duboke nesvjesne kompetencije i integrisanju sadržaja u svoju ličnost i svoju svakodnevicu. Duboka integracija aksioma i NLP vještina i njihova konkretna primjena i transfer u praksu. Unapređenje vještina definisanja životno važnih ciljeva, podržano korišćenjem drugih vrlo efikasnih NLP tehnika, kao što su Timeline, kreativne vizuelizacije, submodaliteti i dr.
Master komunikacija I
2.
modul
  • Podizanje vještina komunikacija na još viši nivo- Sleight of Mouth Patterns („spretna usta „) nam daje alate i vještine da izuzetno efikasnim pitanjima postižemo promjenu percepcije na nivou vrijednosti i uvjerenja.
Master komunikacija II
3.
modul
  • Podizanje vještina komunikacija na još viši nivo- kreiranje i korišćenje Metafora u svakodnevnoj komunikaciji. Povećavanje uticaja, pokretanja na promjenu, preispitivanje ličnih metafora i sl.
Master submodaliteti
4.
modul
  • Submodaliteti su grdivne materije naših sjećanja, ali i bitno utiču i na kvalitet naše budućnosti, npr. da li ćemo ostvariti zamišljeni cilj, kako unaprijediti vještine prezentovanja ili se riješiti neželjenih navika, u direktnoj su vezi sa kvalitetom naših subodaliteta.
Master strategije i modelovanje
5.
modul
  • Modelovanje je srce NLP-a. Prepoznati i ovladati vještinom modelovanja željenih strategija je put ka uspjehu u bilo kom segmentu života.
Master metaprogrami
6.
modul
  • Metaprogrami na višem nivou će vam omogućiti da napravite potreban profil za određeno radno mjesto, a zatim da u razgovoru sa kandidatom veoma brzo prepoznate u kojoj mjeri se njegove nesvjesne strukture razmišljanja i doživljaja uklapaju u profil koji vam je potreban. Kako upravljati i voditi svoje timove, naći zajednički jezik sa kolegama.
Master 4 MAT
7.
modul
  • Uvjerljivo i uticajno prezentovanje je jedna od vještina uspješnih, koja uz pomoć 4 MAT metode se sa lakoćom usvaja i primjenjuje, kod javnih prezentacija, vođenja sastanaka, pisanja izvještaja, prezentovanja Master projekta i sl.
Terapeutske tehnike
8.
modul
  • NLP je nastao iz psihoterapije, a danas je i sam jedan od psihoterapeutskih pravca. Modelujući, sisitemsku porodičnu terapiju, Geštalt i hipnoterapiju, NLP sadrži čitav set vrlo uspješnih terapetskih tehnika kojima se prevazilaze brojne teškoće, poput unutrašnjih konflikta, strahova, ograničenja, blokada i sl.
Master NLP obrasci
9.
modul
  • Integrativni modeli koji omogućavaju reprogramiranje utisaka i iskustva iz lične istorije koji vas sputavaju i sabotiraju. Rješavanje ličnih konflikata, konflikta u timu i u okruženju. Razvijanje i produbljivanje svog razumijevanja za sisteme (firma, tim, porodica...) kao i prevazilaženje izuzetno teških i problematičnih situacija.
Master sertifikacija
10.
modul
  • Integracija svih stečenih znanja, transfer vještina u praksi, prezentacije Master projekata, dodjela certifikata.

Dodatni benefiti

Master - projekti

Kao polaznik NLP Business Master Plus treninga radite od samog početka na svom ličnom projektu. Tema može da bude sve iz oblasti NLP-a, što vi u vašem okruženju možete praktično da primijenite. Vi sami odlučujete o obimu svog projekta, a o dokumentaciji i prezentaciji se dogovarate sa nama.

Grupe za vežbanje

Polaznici imaju priliku da se organizuju i sastaju u grupama kako bi produbili znanje i iskustvo, diskutovali o primjeni i sadržajima treninga.

Sertifikacija

Svaki polaznik na dan sertifikacije prezentuje svoj Master-Projekat.Na osnovu projekta, prezentacije i ostalih faktora koji uključuju: kvalitet supervizije, odnos prema vežbanju u grupama itd. biće izvršena sertifikacija polaznika.

Atmosfera

u NLP prostorijama...