Šta analizira Identity Commpas

Identity Compass analizira različite aspekte ličnosti i komunikacijskih stilova. To uključuje procjenu:

Preferencija - koje aktivnosti i situacije nas privlače, a koje odbijaju.

vrijednosti - što smatramo važnim i poželjnim u životu.

Motivacije- što nas pokreće i motiviše da djelujemo.

Komunikacijskih stilova - Komunikacijskih stilova - kako komuniciramo s drugim ljudima, na primjer, da li smo direktni ili indirektni, naglašavamo li više činjenice ili emocije, da li smo više orijentisani na ljude ili zadatke itd.

U današnjem poslovnom svijetu, kompanije se suočavaju s mnogim izazovima, uključujući gubitak novca, nedostatak motivacije zaposlenih i gubitak kompetentnih radnika koji odlaze iz kompanija. Mnogi od ovih problema mogu biti posljedica lošeg upravljanja i nedostatka motivacije zaposlenih.

Jedan od načina da se ovi problemi riješe je korištenje Identity Compassa za procjenu ličnosti i komunikacijskih stilova zaposlenih, a posebno menadžera i lidera. Identifikovanjem jakih i slabih strana menadžera, te prilagođavanjem radnog okvira kako bi se bolje odgovaralo njihovim preferencijama, može se poboljšati njihova efikasnost i motivacija.

Korištenje Identity Compassa također može pomoći u prevenciji burnouta kod zaposlenih. Razumijevanje preferencija, vrijednosti i motiva zaposlenih, te usklađivanje radnog okvira, kako bi se bolje odgovorilo njihovim potrebama, može smanjiti stres i opterećenje koje može dovesti do burnouta.

Zašto bi kompanije trebalo da rade Identity Compass za svoje zaposlene?

Bolje razumijevanje zaposlenih: Identity Compass pomaže kompanijama da bolje razumiju svoje zaposlene, njihove karakteristike ličnosti, stilove komunikacije i motivaciju. To znači da menadžeri mogu prilagoditi svoj pristup i način komunikacije kako bi se bolje uklopili u različite stilove komunikacije zaposlenih i pomoći im da postignu svoje ciljeve.

Podsticanje različitost: Identity Compass pomaže u prepoznavanju različitih osobina ličnosti, motivacija, vrijednosti i preferencija među zaposlenima. To omogućava kompanijama da cijene raznolikost i različitost svojih zaposlenih, te da stvore timove koji su izbalansirani i efikasni.

Povećanje produktivnost: Identity Compass može pomoći u otkrivanju ključnih faktora koji utiču na produktivnost zaposlenih, poput stila rada i motivacije. To znači da kompanije mogu prilagoditi svoje procese rada i radno okruženje kako bi bolje odgovarali preferencijama i stilovima rada zaposlenih, što može dovesti do povećanja produktivnosti.

Razvoj lidera: Identity Compass može pomoći u otkrivanju zaposlenih koji imaju potencijal za liderstvo i razvoj njihovih vještina. Takođe, alat može pomoći u prilagođavanju programa obuke i razvoja zaposlenih kako bi se bolje odgovarao njihovim preferencijama i stilovima učenja.

Smanjenje fluktuacije zaposlenika: Identity Compass pomaže kompanijama da bolje razumiju svoje zaposlene, njihove karakteristike ličnosti, stilove komunikacije i motivaciju. To znači da menadžeri mogu prilagoditi svoj pristup i način komunikacije kako bi se bolje uklopili u različite stilove komunikacije zaposlenih i pomoći im da postignu svoje ciljeve.

Identity compass i razvoj zaposlenih

Identity Compass može biti koristan alat u razvoju zaposlenih, jer pruža detaljan uvid u njihove karakteristike ličnosti, motivaciju, vrijednosti i preferencije. Na osnovu ovih informacija, kompanije mogu prilagoditi programe obuke i razvoja kako bi bolje odgovarali preferencijama i stilovima učenja zaposlenih.

Npr. ako se otkrije da zaposleni preferira samostalan rad, kompanija može prilagoditi njegove radne zadatke, tako da mu pruži više samostalnosti i mogućnosti za samostalan rad. Ako se otkrije da zaposleni preferira strukturirani radni okvir, kompanija može povesti računa da zaposleni dobija instrikcije, koje uključuju jasne ciljeve i smjernice.

Identity Compass takođe, može pomoći u otkrivanju zaposlenih koji su skloni perfekcionizmu ili prevelikoj odgovornosti, što su česti uzroci burnouta. Kompanije mogu prilagoditi njihov radni okvir kako bi im omogućile više fleksibilnosti i podrške kako bi se osjećali manje opterećeno i stresno na poslu.

Korištenje Identity Compassa u prevenciji burnouta također može pomoći u jačanju veza između zaposlenih i njihovih menadžera. Kompanije mogu koristiti ovaj alat kako bi prilagodile stilove vođenja i način komunikacije kako bi bolje odgovarali potrebama i preferencijama zaposlenih.

Zapravo, korištenje Identity Compassa  može pomoći u stvaranju zdravijeg i produktivnijeg radnog okruženja, što će na kraju dovesti do boljih poslovnih rezultata i zadovoljnijih zaposlenih.

Primjeri korištenja Identity Compassa u poslovnom sektoru uključuju:

Procjenu kandidata za posao

Identifikovanje potencijalnih lidera

Razvoj zaposlenih

Timsku dinamiku

Upravljanje promjenama

Rješavanju konflikata

Razvoju liderstva i mnogim drugim situacijama

Kako mi možemo da koristimo Identity compass?

Kontaktirajte nas i zakažite termin za testiranje i interpretaciju.

PRIJAVI SE

Atmosfera

u NLP prostorijama...