NLP za preduzetnike

Šta je NLP za preduzetnike?

NLP za PREDUZETNIKE je sveobuhvatni razvojni program u kojem svaki preduzetnik radi na unapređenju svojih razvojnih tema, ključnih za njegov biznis.

Ovaj program se zasniva na vodećoj preduzetničkoj metodologiji, na NLP-u. Međutim, program ima dodatni benefit, usmjeren na praktičnu primjenu, jer obuhvata iskustvo u radu sa brojnim preduzetnicima, ali i samo preduzetničko iskustvo osnivača i trenera NLP Network-a.

Kroz ovaj sveobuhvatni program ćete naučiti konkretne tehnike koje vam mogu pomoći da se lakše nosite sa izazovima u današnjem poslovnom svijetu.

Šta su najveći izazovi jednog preduzetnika?

Zanemarivanje sebe i svog ličnog razvoja je najčešća praksa preduzetnika, posebno novih u biznisu.

Nedostatak vremena? Stres? Gubitak fokusa? Osjećaj da stvari izmiču kontroli i da je preteško sve uskladiti, voditi posao i imati privatni život. Gubitak volje, elana da se bavimo svojim biznisom?

Da ne nabrajamo dalje, jer sve ovo i još mnogo toga je nešto sa čim se nose preduzetnici, a posebno oni koji su u prvim godinama samostalnog poslovanja.

U praksi se ovo često i dešava, odustajanje od „svog sna“. Odustajanje od onoga što preduzetništvo donosi, a to je: sloboda da budeš i radiš ono što želiš.

Ako pak i ne odustanemo, pitanje je koliko smo u stanju da radimo na unapređenju svog poslovanja, inovacijama, širenju ponude, povećanju njenog kvaliteta?

U društvu gdje više od 75% mladih želi da gradi karijeru u nekom od državnih preduzeća ili gdje je smrtnost preduzeća u prvim godinama veća od 80%, biti preduzetnik je ludost ili hrabrost?

Mi vjerujemo da je hrabrost, a i vi, zar ne?

Zašto NLP za preduzetnike?

Zanemarivanje sebe i svog ličnog razvoja, je jedna od najvećih prepreka za rast preduzetničkog biznisa. Ali i prepreka na koju možemo uticati. Jer preduzetnici koji:

brinu o sebi
unapređuju svoje vještine
postavljaju ciljeve, svoje lične i biznis ciljeve

Mnogo više i postignu, samim tim su zadovoljniji i motivisaniji da još više toga i stvaraju. Istrajniji su i rijetko odustaju.

Preduzetništvo i nije za svakoga, ali za one kojima je to više od posla, više od profesije, kojima je to način života, lični razvoj je neminovnost.

Ako ste odlučili da radite na sebi, da steknete vještine koje odmah možete primjeniti, kako bi i vaš biznis napredovao, onda je NLP za PREDUZETNIKE program po vašoj mjeri.

NLP za PREDUZETNIKE je sveobuhvatan program kreiran na osnovu iskustva u radu sa brojnim preduzetnicima, ali i našeg, ličnog preduzetničkog.

Šta ćete naučiti tokom ovog programa:

Kako da uspostavite dobru komunikaciju sa zaposlenima, kupcima, dobavljačima
Kako da konkretnim pitanjima dođete do suštine
Kako najbolje da predstavite proizvod ili uslugu, a da vas ciljna publika razumije
Kako da razumijete šta tačno pokreće i motiviše vas, vaše zaposlene, u donošenju odluka
Kako da probudite svoju kreativnost, da radi za a ne protiv vas
Kako da kreirate poslovne ciljeve koji će se ostvariti
Kako da naučite da upravljate sobom i svojim obavezama u vremenu
Kako da odredite prioritete i posvetite se njihovom ostvarivanju
Kako da odgovorno i precizno delegirate

Ukratko da smanjite stres, nervozu, gubitak elana i energije jer ste pretrpani obavezama. Naučićete da osnažite svoje vlastite kapacitete, kako bi se uspješnije nosili sa izazovima savremenog poslovanja.

Kako je program koncipiran

NLP za PREDUZETNIKE je sveobuhvatni program, u kojem svaki preduzetnik radi na unapređenju svojih razvojnih tema, ključnih za njegov biznis, u cilju unapređenja poslovanja i povećanja produktivnosti.

Program je podijeljen u 4 cjeline :

I LIČNI PREDUZETNIČKI PROFIL – Identity Compass

Detaljnije ...

Vaš lični profesionalni profil, tj. Identity Compass je alat za procjenu profesionalnih mogućnosti, preferencije razmišljanja i motivaciju zaposlenih. Takođe, otkriva nam strategije kako donosimo odluke, naše ključne vrijednosti koje nas pokreću i zbog čega sa lakoćom obavljamo određenu vrstu posla, dok sa nekom drugom vrstom imamo ozbiljne teškoće u izvršavanju, motivaciji ili organizaciji.
Identity Compass se zasniva na NLP metodologiji, na tzv. metaprogramima. Što je najvažnije ovaj alat nam daje i preporuke kako da unaprijedimo svoje vještine u željenom pravcu.

Identity Compass ima veoma široku primjenu u svim HR procesima, od selekcije pri zapošljavanju, razvoju zaposlenih. Vrlo precizno daje pregled razvojnih zadataka zaposlenih, u kontekstu radne pozicije koju obavlja.

Nakon prijave za program NLP za preduzetnike, polaznik dobija login pomoću kojeg dobija pristup upitniku (na srpskom jeziku). Popunjavanje upitnika traje oko pola sata. Nakon toga se dobija lični profil – izvještaj od nekih 30-40 strana (na srpskom jeziku).

Svaki polaznik dobija usmenu interpetaciju svog izvještaja u trajanju od 60 minuta. Interpetacija sadrži opis profila klijenta, u kontekstu radne pozicije, sa preporukama za dalji razvoj i unapređenje.

Neke od preporuka, u dogovoru sa polaznikom, mogu biti teme za individualni kočing, koji je takođe, sastavni dio ovog programa.

II NLP TRENING PROGRAM

Detaljnije ...

Kroz grupni rad, usvajamo nove vještine, razmjenjujemo iskustva i vježbamo transfer u praksu. U fokusu nam je unapređenje ključnih preduzetničkih vještina.

Otkrivamo zašto je komunikacija jedna od najvažnijih preduzetničkih vještina. Poznato je da kvalitetna komunikacija smanjuje stres, konflikte, nerazumijevanje i razne gubitke – novca, vremena, koji nastaju usljed neadekvatne komunikacije. Kad smo u konstantnoj žurbi, u stresu, što je najčešće slučaj kod nas preduzetnika, onda baš i nemamo vremena da obraćamo pažnju na komunikaciju. Zato radimo na unapređenju vještina komunikacije, tako da nam kvalitetna komunikacija postaje navika.
Učimo zašto iste stvari na različit način doživljavamo. Zašto se ne razumijemo iako pričamo istim jezikom. Učimo i kako iznijeti svoje neslaganje, ili neku informaciju koja nije prijatna sagovorniku, na način da ne upadnemo u „vatru“.

Kako da svojim saradnicima damo konstruktivne i razvojne povratne informacije. Jer naš biznis se razvija, onoliko koliko se razvijamo mi koji ga vodimo, ali i naši zaposleni.

Svim preduzetnicima je izuzetno važno da mogu svoj biznis, kvalitetno prezentovati. Bilo kroz živu prezentaciju ili pisanu komunikaciju – zato su vještine prezentovanja visoko na ljestvici neophodnih preduzetničkih vještina. Neko ima više, a neko manje afiniteta ka tome, ali to su vještine koje se vrlo uspješno uče.

Još jedna vještina, koja je neophodna preduzetnicima, i uz pomoć koje se, ne samo kvalitetnije posluje, već i smanjuju rizični poslovi, a to je: pregovaranje. Dogovoriti ono što je nama u interesu, sprečava da se kasnije preispitujemo, nerviramo ili imamo i neke konkretne finasijske gubitke.

Širimo tim, rastemo, treba nekog da zaposlimo, to je itekako značajan trenutak za svakog preduzetnika. Kako da izaberemo adekvatnog kandidata? Da li onog što nam se sviđa, liči na nas ili onog koji će taj posao najbolje obavljati?

Posao zapošljavanja, možete povjeriti agenciji za zapošljavanje, međutim, vi i pored toga, morate znati ključne stvari. Šta će da radi novozaposleni- opis posla. Koje kvalitete tražite, sa karakteristikama možete naći zajednički jezik, a sa kojima ne? Koje poslove može, a koje ne obavljati novozaposleni?

Zato je jako važno da naučimo kako da selektujemo adekvatnog kandidata, postavimo prava pitanja na intervjuu, uvedemo na najefikasniji način novozaposlenog u posao i skratimo vrijeme prilgođavanja. Na kvalitetan način delegiramo zaduženja i time izbjegnemo „da sve moramo sami, ako hoćemo da se posao završi“ i time budemo rasterećeniji za druge poslove, koje ipak samo mi možemo obaviti.

Jedna od zajedničkih karakteristika preduzetnika je sposobnost kreativnog razmišljanja i rješavanja problema. Međutim, kad smo predugo u stanju stresa, obavljanju tekućih operativnih poslova, jer „nema ko drugi“, dođe do zasićenja i kao da nam se kreativnost uspava ili i dalje imamo ideja, ali nemamo snage za realizaciju. Zato je važno da nađemo balans između uloga koje jedan preduzetnik obavlja, a to su: kreativac, realizator i analitičar-kontrolor. Samo balans sve tri uloge dovodi do razvoja našeg biznisa.

Trening program se realizuje u 10 radionica, u popodnevnim časovima, radnim danima.

III NLP KOUČING – individualni rad

Detaljnije ...

Uvažavajući individualne potrebe učesnika, poštujući njihove različitosti, a kako bi lični razvoj bio brži, donio više benefita, pored treninga za unapređenje vještina, pripremile smo i individualni koučing program.

Za svakog učesnika smo predvidjele paket od 5 individualnih koučing sesija, za razvojnu temu koju sami izaberu.

U individualnom koučing programu, intezivno radimo na unapređenju ličnih tema zbog kojih naš biznis trpi. Najčešće koučing teme preduzetnika iz prakse su: perfekcionizam, nedostatak fokusa na ciljeve, izazovi u komunikaciji, narušen balans privatno-poslovno i sl.

IV PRAVN0-FINANSIJSKI KONSALTING

Detaljnije ...

Bonus NLP Programa za preduzetnike je obezbjeđen PRAVNO-FINANJSIJSKI KONSALTING shodno potrebama vašeg biznisa.

Kada su u pitanju osnove pravno- finansijskog poslovanja, postoje segmenti koje svaki preduzetnik mora da zna, čak iako ima knjigovođu ili pravnika, još ako je to objašnjeno jezikom koji razumiju ne-pravnici i ne-ekonomisti.

Konsultacije će se obavljati u dogovoru sa polaznicima i njihovim interesovanjima za ovu temu.

Zašto baš NLP za PREDUZETNIKE?

Širom svijeta desetine hiljada preduzetnika razvija svoj biznis, upravo primjenjujući NLP metode.

Često ljudi koji nisu proučavali NLP, znaju da kažu: „Možda to daje rezultate u Americi, ali to ne može kod nas“.

Međutim, upravo, dodatnu vrijednost našem NLP programu za preduzetnike, daje to što mi, implementiramo NLP, uvažavajući specifičnosti naših prostora, naših prilika na tržištu, navika u poslovanju, biznis kulturi, a i same posjedujemo preduzetničko iskustvo.

Primjenjujući u svoje poslovanje znanje i vještine usvojene tokom programa NLP za PREDUZETNIKE, primjetićete da će vaš biznis da se razvija, donosi veću zaradu, a vi ćete biti rasterećeniji, manje pod stresom, zadovoljniji i produktivniji.

Imaćete više ideja koje ćete biti u stanju i da realizujete, za manje vremena.
Jer unapređujući svoje lične vještine, vi zapravo unapređujete svoje poslovanje.

Neuništivi entuzijazam i upornost da se izdrži je ključni zaštitni znak svakog preduzetnika.

D. Brown

A na tome se radi, zar ne?

Šta ako pohađate ovaj program?

Sami se uvjerite zašto je naš program NLP za PREDUZETNIKE pravi izbor za lični i profesionalni razvoj jednog odgovornog preduzetnika. Programom DOBIJATE:

Lični profesionalni profil tzv. Identity Commpas
Trening za razvoj preduzetničkih vještina
Koučing
Pravno-finasijski konsalting

Dodatni benefiti programa, koji vam mogu biti izuzetno značajni, su to što ćete biti u prilici da se:

povežete sa ostalim učesnicima,
uspostavite saradnju
razmijenite iskustvasa ostalim preduzetnicima, koji imaju slične izazove.

Naš NLP program za PREDUZETNIKE, traje mjesec ipo dana i svaki preduzetnik će biti u prilici da radi na unapredjenju svojih razvojnih tema, ključnih za njegov biznis.

Vaša investicija iznosi?

Cijena kompletnog programa NLP za preduzetnike je 550 eura.

Prijave

Možete rezervisati svoje mjesto na email adresu: office@nlpnetwork.me ili na broj telefona: 069 564 117
Radujemo se što ćemo vam biti podrška, Vaš NLP Network Tim.