NLP je…?

NLP je iskustvena metoda, vrlo jednostavna za izučavanje. NLP je nastao 70-tih godina XX vijeka, kao plod istraživanja Richarda Bandlera i Johna Grindera, studenta psihologije i matematike, te profesora lingvistike, koji su se interesovali šta je to što najbolje psihoterapeute tadašnjeg vremena čini tako vrsnima u komunikaciji i radu sa ljudima.

Zanimalo ih je na koji način razmišljaju, kako doživljavaju sebe, druge i uopšte svijet oko sebe, što konkretno rade da postignu rezultate koje niko drugi nije uspijevao postići.

Intenzivno su proučavali rad troje nevjerovatnih ljudi i stručnjaka, Fritza Pearlsa (osnivač Geštalt terapije), Miltona Ericksona (osnivač Hipno teapije) i Virginije Satir (osnivač porodične terapije). Uočili su određena pravila i obrasce njihovog djelovanja, kojih ponekad ni sami terapeuti nisu bili svjesni, već su to radili intuitivno, kao rezultat dugogodišnjeg razmišljanja i iskustva.

Razumijevajući način na koji ovi stručnjaci rade, Bandler i Grinder su i sami počeli to primjenjivati kroz kontakte s drugima ljudima, te su uvidjeli da mogu postići slične rezultate. Za njih, to je bio početak otkrivanja puta prema izvrsnosti (modelovanje), što su odlučili i podijeliti sa drugima. Od tada se NLP kontinuirano razvija, prisutan je u svim zemljama svijeta i nudi znanja i vještine potrebne za efektivniji rad, razvoj, unapređenje međuljudskih odnosa, u rasponu od terapije, do menadžmenta, sporta, od upravljanja vremenom do boljeg roditeljstva.

Šta znači NLP?

Sam naziv Neuro Lingvističko Programiranje, u sebi krije tri ključna područja proučavanja NLP-a:

NEURO – dolazi od grčke riječi neuron i odnosi se na spoznaje o ljudskom mozgu i načinu na koji doživljavamo svijet oko sebe;

LINGVISTIČKO – dolazi od grčke riječi lingua (jezik) te se odnosi na znanja kako naša komunikacija (kako verbalna, tako i neverbalna) utiče na nas i našu okolinu;

PROGRAMIRANJE – odnosi se na istraživanje i razumijevanje naših „mentalnih programa“, odnosno uobičajenih načina, navika i strategija koje koristimo u svom djelovanju, što nam ponekad pomaže, ali i odmaže u postizanju željenih ciljeva, ili nas čak dovodi do neželjenih rezultata.

Kako funkcioniše NLP?

Srž NLP-a kao metode je proces koji nazivamo modelovanje. Jednostavnije rečeno, modelovanje je iznalaženje, prepoznavanje i primjena strategija koje koriste oni pojedinci koji su uspješni u tome čime se bave, npr.ako se neko dobro nosi sa javnim nastupom ili se uspješno riješio neke loše navike, npr. pušenja, – želimo saznati kako je to učinio. Oduvijek su ljudi uočavali važnost učenja od najboljih i primjene produktivnih obrazaca ponašanja. Proces modelovanja nam pomaže da od takvih pojedinaca učimo, umjesto da se izlažemo često neuspješnom i dugotrajnom nizu pokušaja i grešaka. NLP prati prirodne načine na koje učimo i usvajamo vještine. Modelovanje se zasniva na korisnim uvjerenjima ili aksiomima koji su temelj NLP-a, a to su npr. “Ako neko može mogu svi”, zatim “ Svi imaju potrebne resurse” kao i na aksiomu “ Ne postoji neuspjeh, već samo povratna informacija”.

NLP nam pomaže, prije svega da bolje upoznamo sebe, da otkrijemo šta želimo, da to uskladimo sa svojim sistemom vrijednosti. Zatim što je jako važno i u čemu NLP daje izvrsne rezultate, da nas nauči i konkretnim tehnikama, kako do željenog cilja ili promjene u ponašanju, na vrlo jednostvan i efikasan način. NLP je baziran na iskustvu, bavi se modelovanjem uspješih i primjenom tih strategija na naša ponašanja kako bi došli do željene promjene.

Ako se odlučite za izučavanje NLP-a, ova metodologija vrlo brzo postaje sastavni dio vašeg života, načina razmišljanja i ponašanja. Svakako jedan od razloga jeste i njegova jednostavnost, kao i to što NLP podržava i razvija naše već postojeće, nama potpuno prirodne načine ponašanja, komuniciranja, razmišljanja i sl. NLP nam pomaže da ono što dobro radimo i što najčešće radimo nesvjesno ili instiktivno, osvijetlimo tj. postanemo toga svjesni, kako bi mogli istu tu uspješnu strategiju primijeniti u kojoj god situaciji ili kontekstu poželimo.

U kojim oblastima NLP znanje daje najbolje rezultate?

NLP je koristan u svakodnevnom životu, zahvaljujući njemu svaki čovjek može znatno unaprijediti, ne samo poslovne odnose već i odnose unutar porodice, sa partnerom, sa prijateljima i poznanicima i sl.

Međutim, glavna primjena NLP-a je u poslovnoj komunikaciji. Postoje neke profesije u kojima je poznavanje NLP metoda jako bitno. To su uglavnom one koje zahtevaju intenzivan rad sa ljudima, ali i mnoge individualne profesije. Npr. u prodaji, menadžmentu, poboljšanju vještina prezentovanja, oblasti upravljanja ljudskim resursima, u zdravstvu, sportu, ali i u unapređenju muško-ženskih odnosa.

Vještine NLP-a su izuzetno značajne: nastavnicima, predavačima, raznim savjetnicima, terapeutima, medicinskim radnicima, socijalnim radnicima, prodavcima, menadžerima i svim ostalima koji na bilo koji način, rade sa ljudima.

Dobar primjer, koji uglavnom svi znaju, kako je Toni Robins uz pomoć NLP postao jedan od uticajnijih ljudi današnjice.

Naime, sredinom 80-tih mladi čistač, Toni Robins, tada je bio zaposlen na održavanju zgrade, kreće na trening iz NLP-a kod Bandlera i otkriva nešto vrlo moćno u toj metodologiji. Sa 24 godine odlučuje da postane milioner, što mu ubrzo i uspijeva, upotrebom naučenih NLP tehnika, te piše knjigu “Neograničena moć”, koja pokreće (r)evoluciju na polju ličnog rasta, te unapređuje, komercijalizuje i popularizuje NLP u biznisu. Robins je širom svijeta poznat po svojim seminarima, motivacionim govorima, ali još više po tome što, na originalan način podučava NLP.

Kako nam NLP može pomoći da ostvarimo svoje ciljeve?

Veliki dio NLP-a se bavi ciljevima. S jedne strane, proučava i modeluje uspješne ljude koji imaju ciljeve i koji ih ostvaruju, zatim nas uči tim uspješnim strategijama “kako ostvariti svoje ciljeve”.

NLP nam daje konkretna, iskustveno isprobana i u praksi potvrđena rješenja kako formulisati ciljeve i time povećati vjerovatnoću za njihovo i ostvarivanje. Ciljevi su važni u životu jer nam daju osjećaj za željeni pravac kuda želimo da idemo.

NLP nam pomaže da napravimo razliku šta jesu, a šta nisu ciljevi. Npr. ne može nam biti cilj, da nam djeca budu dobri đaci i završe fakultet, to su možda njihovi ciljevi, a naše plemenite želje, da nam djeca budu vrijedna i uspješna. … Nije cilj “da završim fakultet” to je radnja-akcija koju, možda treba da preduzmem da bih došla do željenog cilja. Treba da obratimo pažnju da cilj bude opisan kao konkretan rezultat koji će se postići kada ga ostvarimo. Potrebno je što preciznije i čulno određenije opisati doživljaj ostvarenja cilja. ,, Gdje, Kad, Sa kim.”

Cilj je onaj konktretni doživljaj koji ćemo imati u trenutku kad ostvarimo ono što smo zacrtali.

Da bi cilj bio pravilno postavljen on, prije svega mora biti potvrdno formulisan, u sadašnjem vremenu i u prvom licu. Cilj treba da već imamo u glavi, da možemo jasno da ga vidimo i osjetimo.

Nekad mi možda i živimo svoj cilj, a da toga nismo ni svjesni, zato je potrebno postaviti kriterijume i dokaze, po kojima ćemo znati da smo na dobrom putu ostvarenja svoga cilja.

Bez obzira šta želite i šta je cilj koji vas pokreće, važno je da to bude zapisano i pravilno formulisano, kako bi se vjerovatnoća da se to i ostvari, podigla na najveći mogući nivo, u čemu su nam znanja iz NLP-a od izuzetne pomoći.

Kako i na koji način NLP utiče na emocije?

Još jedna pretpostavka na kojoj se bazira NLP je da: ”Um, tijelo i emocije čine jedinstvo.” Jako je važno da naše emocije, koje vrlo često budu dio nesvjesnih procesa, prvo osvijestimo, a zatim i uskaldimo sa svjesnim namjerama.

Kao što je rekao Daniel Goleman:

U najboljem slučaju IQ predstavlja svega oko 20 odsto činilaca životnog uspjeha,
što ostavlja 80 procenata za druge uticaje:
uticaje koji se jednim imenom mogu nazvati emocionalnom inteligencijom.

Emocionalna inteligencija ima ključnu ulogu u našem životu, ona je preduslov za uspjeh i sreću u svim segmentima života. Ona utiče na raspoloženje, donošenje ispravnih odluka, motivaciju, stabilnost, uravnoteženost, snalažljivost, prilagodljivost, zdravlje i dobre međuljudske odnose.

Kada u NLP-u govorimo o emocionalnoj inteligenciji, prije svega mislimo na upotrebu emocija i korišćenju informacija sadržanih u njima, kako bi smo donijeli kvalitetnije odluke i bili zadovoljniji tim izborima.

NLP je model koji između ostalog koristi tehnike za promjenu emocionalnih stanja koja nam nisu korisna, a samim tim i našeg ponašanja u određenom kontekstu.

NLP i uspjeh?

Za svakoga od nas različito značenje ima riječ uspjeh. Neko se osjeća uspješnim ako radi posao koji voli, nekome je bitno da mu posao obezbjeđuje moć, prestiž, novac i to smatra uspjehom, a za nekog miran porodičan život je uspjeh. Koliko ljudi toliko i značenja riječi uspjeh. Medjutim, šta god za nas da predstavlja uspjeh, važno je da to bude isključivo odraz naših želja, naših ciljeva i da je to nama važno, da znamo zašto nam je baš to važno i šta time dobijamo, u tome nam upravo i pomaže NLP. Kako da otkrijemo šta nam je važno i šta nas pokreće, kako da kreiramo strategije da postignemo željeno, kako da obezbjedimo neophodnu podršku, uspostavimo dobre međuljudske odnose, ostvarimo svoj potencijal i još mnogo toga su obavezni sastojci svakog uspjeha, koje uz pomoć NLP-a razvijamo i unapređujemo.

Da li je NLP vid manipulacije?

Kao što je sa svim novitetima koji privlače pažnju, a istovremeno nude drugačije načine razmišljanja, tako i spomen NLP-a izaziva različite reakcije. Ponekad se može čuti da je riječ o manipulaciji ili prodavanju magle, dok će neki čak ustuknuti kad dođu u kontakt sa poznavaocem NLP-a, strahujući od uticaja te osobe.

Ako pođemo od osnovne pretpostavke na kojoj se zasniva NLP, a to je “Da se iza svakog ponašanja, krije dobra namjera” jasno je u koje svrhe se koriste vještine NLP-a.

Međutim, kao i u svemu u životu, ne mogu se izbjeći primjeri, da kada jednu stvar koja je po svojoj osnovnoj prirodi plemenita i služi kao podrška, ta ista stvar u pogrešnim rukama može biti zloupotrebljena. Npr. Alfred Nobel kada je izmislio dinamit imao je plemenitu viziju u koje svrhe će se koristiti i koliko će doprinijeti napretku čovječanstva, međutim, primjena dinamita kroz vrijeme, je bila daleko od njegove prvobitne namjene. Ili npr. nož kao oruđe nam služi da spremamo hranu, ali u nečijim rukama je to izuzetno opasno oružje.

Nije ni sa NLP-om ništa drugačije, kao uostalom i sa svim drugim vještinama. Medjutim, ako znamo da proučavajući NLP možemo isključivo uticati samo na sebe, mijenjajući uvjerenja koja nas ograničavaju i negativno utiču na naše sposobnosti, zatim na ponašanja koja nam nisu korisna. Uticaj na druge se postiže upravo tim našim promjenama, jer drugi isključivo reaguju na naše promjene.

Možda ova priča može dati odgovor je li NLP manipulacija:

Pita dječak majku šta je to NLP. Majka ga zamoli, da prije nego što mu odgovori, ode da pita djeda kako je danas. Dječak ode da pita djeda kako je danas. Djed, sa bolnim izrazom na licu mu odgovori: ” Aaa bole me i ruke i noge, reuma se proširila, nisam cijelu noć spavao, a ni pritisak mi nije dorbro…..nikako.” Dječak se vrati i ispriča majci, majka mu odgovori: ” Idi ponovo i sad ga pitaj, sjeća li se kako se osjećao kad se prvi put zaljubio?” Dječak ode zbunjen i postavi djedu to pitanje. Djed se ozari, pa sa osmjehom na licu, poče da se prisjeća, svoje prve ljubavi, kako su zajedno plesali na igranci, kako je bio sav srećan… dok su mu oči bile sve veselije, a osmjeh na licu sve veći. Dječak se potuno zbunjen vrati i ispriča majci. Na šta mu ona odgovori: “E to je suština NLP-a ostaviti čovjeka u boljem stanju, nego što je bio prije razgovora sa nama.”

Da li je NLP za profesionalni ili za lični razvoj?

NLP je za oboje. Često ljudi pohađaju obuku NLP sa namjerom da to bude “samo zbog posla” ili “samo za moj privatni život”, međutim uglavnom svi bivaju prijatno iznenađeni kad počnu da primjećuju gdje sve se pozitivne promjene dešavaju. Odnosi, bilo da su na poslu, kod kuće ili u drugim sferama života, bivaju unaprijeđeni, primjenom NLP-a.

Sa NLP-om postajemo fleksibilniji, uviđamo i poštujemo tuđe “mape“, postajemo bolji komunikatori, lakše donosimo odluke, ostvarujemo ciljeve, ukratko unapređujemo svaki segment svog života.