NLP za Biznis

Šta je zajedničko za sve biznise?

Biznis zavisi od ljudi. Rast biznisa je direktno uslovljen razvojem zaposlenih.

Pored stručnih znanja, koje su vještine danas neophodne zaposlenima, menadžerima ili vlasnicima biznisa?

Više nije dovoljno ni najkvalitetnije formalno obrazovanje, bez obzira da li je u pitanju deficitarno ili ne zanimanje, sve važnije postaje kako obavljate svoj posao, kako gradite međuljudske odnose, kako komunicirate sa klijentima, kolegama, kako sarađujete u timu, koliko brzo se prilagođavate na sve češće promjene, kako amortizujete stresne situacije, kako planirate i upravljate svojim radnim zadacima, ali i svojom karijerom.

Paket NLP za biznis, se sastoji od 4 trening dana, raspoređena u 2 dvodnevna modula i obrađuje teme koje su neophodne zaposlenima, menadžerima ili vlasnicima biznisa, bez obzira na djelatnost.

NLP za biznis je paket od 4 dana treninga:

MODUL 1:

Komunikacija – jedna od najvažnijih vještina u biznisu

Ciljevi – pravac vašeg biznisa ili karijere

Datum: 10/11. maj 2018.

Komunikacija - jedna od najvažnijih vještina u biznisu

Komunikacija jeste jedna od najvažnijih vještina, ne samo u biznisu. Koliko puta vam se desilo da ste željeli jedno da kažete,međutim sagovornik je shvatio nešto sasvim drugo?
Koliko puta ste svojim saradnicima delegirali neki zadatak, međutim oni su ga uradili upravo onako kako niste željeli? Možda čak imate klijente koji godinama sa vama posluju ne zato što imate najpovoljnije cijene ili najbolji proizvod, već zbog odnosa koji imate sa njima, zato što se dobro razumijete sa njima. A sa druge strane imate klijente ili sardanike sa kojima nikako ni pored velikog truda, ne možete da nađete zajednički jezik, kao da pričate različitim jezicima.

U čemu je stvar, mi zapravo i komuniciramo različitim „mozgovnim“ jezicima, koji su uslovljeni našim reprezentativnim sisitemima. Informacije usvajamo pomoću naših čula, obrđujemo ih i komunicirmo zavisno od toga koji čulni kanal nam je dominatniji. U NLP- to nazivamo vizuelni, auditivni i kinestetički tip.
Svaki od ovih tipova ima svoje karakteristike, koje se ogledaju u našem načinu percepcije, razmišljanja, ponašanja i govora. Međusobne razlike često dovode do nerazumijevanja, neslaganja, konflikata i prestanka komunikacije. Najbolji način da unaprijedimo svoju komunkaciju jeste da se upoznamo i prihvatimo različitosti. Što ćemo iskustveno obrađivati u okviru prvog dana paketa NLP za biznis.

Ciljevi - pravac vašeg biznisa ili karijere

U današnjem zahtjevnom poslovnom okruženju resurs koji najviše nedostaje, nije novac, nisu ni ideje, već je vrijeme. Da bismo uspješno vodili biznis ili upravljali svojom karijerom neophodno je da znamo šta želimo da postignemo, tj. treba da imamo cilj. Biti uspješan u životu i poslu, znači ostvarivati rezultate koje ste sami izabrali. Ciljevi daju osjećaj za pravac. Krećući se prema cilju, osjećamo se zadovoljnije, snažnije, imamo više energije i u stanju smo d aza kraće vrijeme postignemo bolje rezultate. Svi uspješni ljudi su ciljno orjentisani. Na ovom treningu učimo kako da postavimo i ostavrimo ciljeve shodno NLP metodologiji.

MODUL 2:

Pregovaranje vs nagovaranje

Značaj povratne informacije za uspjeh

Datum: 17/18. maj 2018.

Pregovaranje vs nagovaranje

Pregovaranje je proces na osnovu kojeg ljudi prevazilaze međusobne razlike. Razlike mogu biti vezano za uslove iz ugovora o radu, poboljšanje pozicije na poslu, povećanje zarade, kupovina automobila, prodaja nekretnine, sklapanja saranje između dvije kompanije isl. U procesu pregovaranja su ključne: priprema i dobre komunikacijske vještine. Uz pomoć efikasnih NLP tehnika može se unaprijediti pregovarački stil bez obzira na predmet pregovora.
Pregovarati znači težiti da se dijalogom postigne dogovor, ali uz odnos poštovanja i uvažavanja interesa druge strane, koji obavezani elemeti uspješnih pregovora. Vještine komunikacije ne koristimo da bismo „ubijedili“ ili „nagovorili drugu stranu“ na nešto što za nju nije prihvatljivo, to nam možda može dati trenutni rezultat, međutim na duže staze, to nije prihvatlljiv način komunikacije i poslovanja.
Kako izgleda proces pregovaranja u NLP- učimo prvog dana drugog modula paketa NLP za biznis.

Značaj povratne informacije za uspjeh

Da li zaposleni koji su na početku karijere mogu da se razvijaju ako ne dobijaju pravovremene povratne informacije ili FB o svom radu, načinu kako obavljaju zadatke i sl.? I ne samo oni na početku karijere, svima su potrebne konstruktivne povratne informacije, međutim, praksa pokazuje najveći broj ljudi niti voli da daje FB niti voli da prima FB, zašto je to tako, šta jeste , a šta nije fb ia zašto je neophodan u biznis okruženju- otkrivamo na završnom trening danu paketa NLP za biznis.

Šta će naučiti polaznici paketa NLP za biznis:

Značaj vještina komunikacije u biznisu
Upoznavanje sa reprezentativnim sistemima koji uslovljavaju različite stilove u komunikaciji
Načini kako da prevaziđemo različitosti u komunikaciji, izbjegnemo nerazumijevanje, konflikte, stres
Važnost precizno definisanih ciljeva
Kako pravilno postaviti ciljeve ( NLP formula)
Značaj vještina pregovaranja za postizanje svojih ciljeva
Zašto su odnos poštovanja i uvažavanja interesa druge strane obavezni elementi uspješnih pregovora
Zašto je priprema najvažniji segment pregovaranja
Kakvu ulogu ima povratna informacija u učenju i razvoju
Zašto se kaže da je feedback „doručak za šampiona“
Kako naučiti konstruktivno davati povratnu informaciju, ali ih primati, kako bi brže učili i bili uspješniji.

Zašto raditi na unapređenju menadžerskog potencijala?

Menadžeri utiču do 70% na odstupanja u angažmanu zaposlenih (Gallupovo istraživanje 2015. god) što direktno uslovljava potrebu kontinuiranog rada na sebi, na unapređuju svojih vještina, da bi uspješno mogli upravljati svojim timovima.

Zašto NLP i biznis?

Neuro Lingvističko Programiranje (NLP) je nastalo 70-tih godina prošlog vijeka u Americi, iz psihoterapije, međutim njegova primjena se proširila na biznis, prodaju, marketing, u sve segmente unapređenja poslovnog ili privatnog života. NLP proučava kako uspješni ljudi postižu dobre rezultate u oblastima kojima se bave i nudi brojne tehnike pomoću kojih vrlo efikasno, podučava sve zainteresovane, modelima uspješnosti.

Specifično dizajnirani interaktivni trening, koji se sastoje iz prezentacije, demonstracije i iskustvenih vježbi, koje su usmjerene na sticanje novih, ali i na razvijanje i unapređivanje postojećih vještina.

Ko su treneri?

Trening program izvode NLP treneri Danka Ćetković i Aleksandra Anđelić, osnivači NLP Network-a. Specijalnost NLP Network-a kao organizacije, jeste kreiranje i izvođenje NLP treninga za rast i razvoj pojedinaca i organizacija.

Treneri NLP Network- su licencirani treneri Internacionalne NLP asocijacije.

Vaša investicija iznosi?

Cijena četvorodnevnog paketa NLP za biznis je 365 eura.

Prijave

Broj mjesta je predviđen za manje grupe, Vi možete rezervisati svoje mjesto na email adresu: office@nlpnetwork.me ili na broj telefona: 069 564 117
Radujemo se što ćemo vam biti podrška, Vaš NLP Network Tim.