Aleksandra Anđelić

Fellow Member Trainer IANLP

je zavrsila Ekonomski fakultet u Podgorici, nakon čega je sticala iskustvo u privredi u oblasti prodaje, organizacionih i ličnih razvojnih procesa, rukovođenja. Obrazovanje iz NLP-a vodeće svjetske metodologije za rast i razvoj ličnosti sticala je u Beogradu, na NLP Institutu i u Brazilu na Metaforumu, od najpriznatijih svjetskih stručnjaka, iz ove oblasti. Sertifikovana je kao Internacionalni NLP trainer & Master coach, završila je sistemske konstalacije i integrativni sistemski coaching.

Imala je čast da bude asistent 2015.godine na Metaforumu u Brazilu u oblasti sistemskog coaching, kao i na brojnim sertifikovanim NLP edukacijama na NLP Institutu u Beogradu.

Početkom 2015.godine, osniva NLP Network, gdje kroz treninge i individualni rad podržava ljude u ličnom i profesionalnom rastu i razvoju i tako doprinosi efikasnom upravljanju, poboljšanju komunikacije, motivaciji. Priprema i izvodi i sertifikovane NLP treninge. Na osnovu obrazovanja i iskustva u prodaji i marketingu, kreira i izvodi inhouse treninge, individualne coaching sesije koji se odnose na: organizaciju i lični razvoj pojedinca, edukaciju iz oblasti prodaje, razvoj timova prodaje, podučavanje komunikacionih vještina, postavljanje ciljeva, motivaciju, uvjerenja, upravljanje promjenama, samopouzdanje, rešavanje stresnih situacija, prevazilaženje straha. Njena velika ljubav su coaching sesije, usmjerene na sistemske konstalacije koje neprestano izučava.

U NLP Networku kreira i izvodi sertifikovane NLP treninge, a uživa u izvođenju treninge koji su specijalizovani za komunikaciju, motivaciju i postavljanje ciljeva, kako bi motivisala polaznike da postignu svoj maksimalni potencijal. Njen stil rada čini kombinacija cjelokupnog iskustva u privredi i NLP metodologije, koji zajedno sa primjerima iz prakse i interaktivnim radom pružaju podršku organizacijama i pojedincima ka uspjehu i razvoju.

Kaže da je NLP njen stil života!