Radionice za lični razvoj

NLP Network organizuje radionice za upoznavanje NLP metodologije, u cilju usavršavanja različitih komunikacionih vještina.
Naši treneri kroz svoje lično iskustvo iz oblasti ljudskih resursa, prodaje, upravljanja, komunikacije, prezentovanja, kreiraju specijalizovane radionice, bazirane na NLP-u vodećem programu za lični i profesionalni razvoj.

Osmišljene su kao niz zanimljivih cjelina, na kojima polaznici kroz interaktivan rad, diskusiju i primjere spoznaju uspješne tehnike za komunikaciju, primjenjljive u profesionalnom i privatnom životu.

1. radionica:

Ne možemo, a da ne komuniciramo

Ako hoćete da vaši sagovornici govore da komunikacija sa Vama teče kao da se znate godinama, kako je opuštena, sa poštovanjem i uvažavanjem,važno je da poznajete NLP alate za komunikaciju i lakše ćete uspostavljali dobre međuljudske odnose, ostvarujući odnos razumijevanja i povjerenja.

Učeći po modelu vrhunskih komunikatora, saznaćete:

 • Kako funkcioniše komunikacioni model
 • Kako prepoznati različite “mape” svojih sagovornika
 • Kako izoštriti čula i povećati moć zapažanja u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji
 • Kako uspostaviti odnos povjerenja i poštovanja sa sagovornikom u komunikaciji
 • Kako lako da uspostavite blizak odnos – most povjerenja, kao sa prijateljem
 • Kako da prenesete poruku sagovorniku,precizno i jasno, uz uvažavanje i poštovanje

2. radionica:

Od prosječnih do vrhunskih u komunikaciji

Uspostavljanje dobrih međuljudskih odnosa je ključ uspješne komunikacije na zdravim osnovama. Vrsni komunikatori znaju da sa sagovornikom uspostave takve međuljudske odnose kao da se već dugo poznaju, prateći sitne znakove u komunikaciji iz odgovora koji dobijaju od sagovornika.

Koristeći se znanjima sa ove radionice naučićete:

 • Kako da bolje razumijete sebe i ljude oko sebe komunicirajući jasne poruke
 • Kako da prepoznate različite tipove komunikatora i naučimo da se usklađujemo sa njima u cilju uspostavljanja odnosa povjerenja i poštovanja
 • Kako da ostvarite veći uticaj u komunikaciji i povećate svoju efikasnost
 • Kako da na najbolji način da predstavite vašu ideju, tako da budu prihvaćene.

3. radionica:

Motivacija za bolje rezultate

Uspješni profesionalci znaju koliko je važno da prepoznaju šta ih to motiviše i pokreće na akciju, čemu posvećuju pažnju ali i da to nauče da prepoznaju kod drugih, kako bi podržali svoje okruženje na pravi način. Ako hoćete da postanete poput vrhunskih profesionalaca i svom okruženju date korisnu povratnu informaciju, važno je da naučite kako feedback može biti „doručak za šampione“.

Tokom ove radionice čete naučiti:

 • Kako da prepoznate faktore koji utiču na vašu motivaciju
 • Kako da prepoznate ključne motivatore koje ljude pokreću na akciju (pohvala ili strah od posljedica…)
 • Kako da razumijete različite stilove motivacije i na taj način steknete veću fleksibilnost i ostvarite jači uticaj
 • Kako da na konstruktivan način dajete kvalitetne povratne informacije koje će doprinijeti unapređenju i poboljšanju međuljudskih odnosa.

4. radionica:

Postavljanje ciljeva po receptu uspješnih ljudi

Kada imamo definisanu svrhu, jasno nam je šta hoćemo i spremni smo da se posvetimo, u tom slučaju, uspjeh je neizbježan. Način na koji furmulišemo svoje ciljeve, ključni je faktor da li ćemo da ih dostignemo, a na radionici dobijate recept za postavljanje ciljeva, prema modelu onih koji su svoj uspjeh učinili neizbježnim.

Koristeći se metodama izuzetno uspješnih ljudi, naučićete:

 • Zašto je važno na naučite da pravite razliku između cilja, želje i akcije
 • Kako da budete sigurni šta Vam je stvarno važno
 • Kako da kreirate motivišuće ciljeve i tako povećate mogućnost njihovog ispunjenja u svim sferama života
 • Kako da upotrijebite svoje znanje, iskustvo, vrijednosti u kreiranju ciljeva
 • Živite svoje ciljeve

Paket od 4 radionice čini dobru osnovu za dalje proučavanje NLP-a. Na njima ćete dobiti konkretne alate koje možete odmah primjeniti u svakodnevnom privatnom i poslovnom okruženju.

“Radionice su kao lego kockice, najbolje su kada ih skupite u jednu cjelinu.”